De Rendementscoach

De Rendementscoach is het resultaat van de totale integratie van drie systemen:

· het afrekensysteem (Eijsink Afrekensystemen)
· de boekhouding (BDO Accountants)
· de personeelsplanning (Eijsync)

 Wat is de toegevoegde waarde van De Rendementscoach voor een ondernemer?

· Een besparing van ongeveer 40% is te realiseren op de administratieve handelingen
· Een reductie van 5% op de personeelskosten is mogelijk
· Een margeverbetering van 3% door meer grip op omzet, inkoop en derving

Hoe is dit mogelijk met De Rendementscoach?scherm_rendementscoach

Het Focusdashboard geeft de ondernemer in realtime informatie over de winst- en verlies rekening, de periodieke balans en de personele bezetting. Omdat de resultaten direct inzichtelijk zijn, kan met de module ‘What if’ inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten zijn van bijsturingmaatregelen. Kostenbesparende maatregelen (bijvoorbeeld minder personeel tijdens de daluren) kunnen direct doorgevoerd worden, wat meteen invloed heeft op het rendement.

Overall

· Direct grafisch inzicht in het verloop van een omzetrubriek, opbrengsten- of kostenpost.
· Vergelijken met referentiekaders, voorgaande periode, begroting of benchmark.
· Inzicht in kengetallen en ratio’s, zoals werkkapitaal, liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s.
· Forecastmodule waarbij ‘What if’-scenario’s inzicht geven in financiële gevolgen.
· De Rendementscoach geeft inzage in het reduceren van kosten en zorgt voor tijdbesparing.
· Het administratieve werk zal eenvoudiger / gemakkelijker worden en leidt tot efficiënter werken.

Quote van devakjury

"De kracht van dit concept schuilt in de slimme koppeling van drie systemen door drie verschillende partijen, met als resultaat diverse voordelen voor ondernemers. Je werkt met De Rendementscoach efficiënter, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van je horeca- of cateringproduct. Je kunt ook gemakkelijk en snel bijsturen."

Bekijk de productbeschrijving.