AVG & nieuwe Algemene Voorwaarden

16 mei 2018

Zoals wellicht bekend treedt per 25 mei 2018 de zogeheten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze privacywet geldt voor de hele EU en biedt een betere bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen, met meer verantwoordelijkheden voor organisaties die met zulke gegevens werken (zoals Eijsink) en een ruimere bevoegdheid voor toezichthouders. Het hebben van een verwerkersovereenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker is een verplichting onder de AVG. Doordat wij de verwerking van persoonsgegevens als integraal onderdeel hebben opgenomen van onze algemene voorwaarden, wordt aan die verplichting voldaan. We vinden het belangrijk om je goed voor te lichten over gegevensbescherming in het algemeen en de consequenties van de AVG in het bijzonder. Klik daarom hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.