Per 1 juli statiegeld op petflesjes. Wat betekent dit voor jou?

8 juni 2021

Per 1 juli 2021 worden kleine, plastic flesjes frisdrank en water belast met 15 eurocent statiegeld. De grotere cateringlocaties, supermarkten en tankstations krijgen met nieuwe regels te maken. Zij zijn straks verplicht om verkochte flesjes weer in te nemen. Voor de horeca geldt deze innameplicht voor petflesjes niet.

90% van de flesjes weer innemen

De overheid hoopt met deze maatregel dat de hoeveelheid zwerfaval sterk wordt verminderd. De invoering van het nieuwe statiegeldsysteem betekent dat er nieuwe inleverpunten bijkomen. Om de kleine én grote statiegeldflessen herkenbaar te maken voor consumenten en inleverpunten, krijgen ze een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Zuivel-, siroop en sapflesjes vallen vooralsnog buiten de regels.

 

Statiegeld kleine plastic flesjes

De grotere supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grotere cateringlocaties zijn verplicht om statiegeldflesjes in te nemen. Horecabedrijven, pretparken, fastfoodketens, bioscopen en sportverenigingen zijn vrijgesteld van verplichte inname. Maar je kunt ervoor kiezen de petflesjes vrijwillig in te zamelen. Bij inname wordt een kostenreflectieve vergoeding verstrekt. Het is aan de locatie zelf om te bepalen of het statiegeld wordt teruggeven aan de gast of gedoneerd wordt aan een goed doel.

Hoe werkt het?

Het bedrag van €0,15 wordt in rekening gebracht bij de aankoop van het petflesje. Stel: je koopt een petflesje frisdrank in bij de groothandel. Dan betaal je aan de groothandel statiegeld. Vervolgens verkoop jij het petflesje frisdrank aan de consument en reken je het statiegeld door. Jij hebt dan het betaalde statiegeld terug.

Belangrijk te weten is dat het statiegeldbedrag los op de bon komt te staan. Het statiegeld kan niet in de verkoopprijs worden verrekend omdat er over statiegeld geen btw wordt betaald. Kijk voor meer informatie over het nieuwe statiegeldsysteem op de website van Statiegeld Nederland.

Verwerking statiegeld in je kassa en bestelsite

Het gebruik van statiegeld zal in principe alleen relevant worden voor bezorg- en afhaalsituaties. Ongeacht of deze regelgeving veel of weinig invloed heeft op jouw zaak, willen wij ervoor zorgen dat de kassasystemen en het CMS ten behoeve van QR-bestellen, bestelzuilen en bestelsites klaar zijn voor deze nieuwe regelgeving. Onze klanten zijn reeds geïnformeerd over de statiegeldfunctionaliteit in hun kassasysteem en het CMS.

Heb je geen mail ontvangen of heb je vragen over de verwerking van statiegeld in je kassa of bestelsite, neem dan contact op met onze Servicedesk via 0880 55 66 77.